Yayın Tarihi: 23.08.2023 15:14

Üniversitemiz birimleri tarafından Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlanması konusunda, birim kalite yönetim temsilcilerin yönelik 23.02.2022 tarihinde online eğitim verilecektir.