Yayın Tarihi: 23.08.2023 15:14

Koordinatörlüğümüz tarafından üniversitemizin tüm birimlerine Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlama konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir.