Koordinatörlüğümüz tarafından üniversitemizin tüm birimlerine Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlama konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir.