Yayın Tarihi: 23.08.2023 15:14
Dokuz Eylül Üniversites Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün düzenlediği "1.Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı Kongresi" 14-15 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak
gerçekleştirilecektir.