Yayın Tarihi: 29.12.2023 22:14


Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan "Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu 3.2" sürümü yayımlandı.

Kılavuz için tıklayınız.